Privacy statement

BINsystem B.V., gevestigd aan Olijkeweg 22, 3764 CZ in Soest en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73661325, hierna te noemen BINsystem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BINsystem levert niet aan particulieren maar verwerkt uw persoonsgegevens en zakelijke gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens, die wij verwerken:

  • Naamgegevens
  • Zakelijke adresgegevens en gebruikelijke contactgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Overige persoonsgegevens die uzelf actief telefonisch en/of schriftelijke verstrekt
  • Bankrekeningnummer

Doel van de verwerking
BINsystem verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van een betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame-uitingen
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • BINsystem verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
BINsystem neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, wel wordt gebruik gemaakt van Google Analytics.

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Inc. De cookies (als beschreven in punt 8 van deze verklaring) geven inzage in bezoekersaantallen en bezoek van pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan BINsystem haar communicatie / informatie op de website beter afstemmen op de behoefte van de bezoekers. BINsystem kan niet zien wie (welke PC) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vindt u terug via de volgende link: //developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. Aanvullende informatie over de Terms of Service van Google Analytics vindt u terug via de volgende link://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
BINsystem bewaart persoonsgegevens in beginsel niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. BINsystem zal zich conformeren aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
BINsystem verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BINsystem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken
BINsystem gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BINsystem en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy.statement@binsystem.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Bij het gebruik van de app “KopieID“ van de Rijksoverheid is dit eenvoudig te verwerken op uw smartphone. Zowel voor iOS als Android toestellen in app store terug te vinden. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BINsystem wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BINsystem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via ons algemene bedrijfsnummer +31 (0)35 751 6000 of via privacy.statement@binsystem.nl.

Versie 1.0 / april 2018