Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die BINsystem B.V., gevestigd aan Olijkeweg 22, 3764 CZ in Soest en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73661325, besteedt aan de samenstelling van deze website, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is.

Eventuele wijzigingen van de informatie kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

BINsystem B.V., hierna te noemen BINsystem, sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van of daarvan verkregen informatie of die het gevolg is van de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. De auteursrechten en portretrechten van deze website en de daarin opgenomen foto’s behoren toe aan BINsystem of aan derden van wie BINsystem een licentie heeft verkregen.

Niets uit deze website mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van BINsystem.

Inhoudsrechten
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van onze site geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt BINsystem geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze websites. Ook aanvaardt BINsystem geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Copyrights
Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij BINsystem. Dit houdt in dat er niets aan de complete inhoud van onze website mag worden veranderd en dat er niets zonder schriftelijke toestemming van BINsystem uit mag worden gekopieerd.