Gescheiden afvalinzameling in de openbare ruimte
Zwerfafval zorgt voor veel ergernis bij burgers en een onprettige leefomgeving. Met de fraaie BINsystem afvalbakken wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan het tegengaan van de zwerfafvalproblematiek, maar heeft u tevens een verzorgde uitstraling in de openbare ruimte.

Gescheiden afvalstromen bevatten waardevolle grondstoffen, die opnieuw bruikbaar zijn. Voor een efficiënte inzameling, levert BINsystem de DuoBIN en TrioBIN in meerdere varianten. Uiteraard kunnen ook op uw wensen en eisen afgestemde afvalvoorzieningen aangeboden worden, neem hiervoor contact met ons op.

Oranje – PMD • lege drinkflesjes, patatbakjes en boterhamzakjes

Blauw – Papier • kranten, flyers en verpakkingen zonder plastic

Grijs – Restafval • overig afval

BINsystem, Duurzame oplossingen voor afval, ongedierte en hondenpoep
BINsystem, Duurzame oplossingen voor afval, ongedierte en hondenpoep
BINsystem, Duurzame oplossingen voor afval, ongedierte en hondenpoep