Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die BINsystem (Alcochem Steel) besteedt aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is.

Eventuele wijzigingen van de informatie kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

BINsystem (Alcochem Steel)  sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van of daarvan verkregen informatie of die het gevolg is van de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. De auteursrechten en portretrechten van deze site en de daarin opgenomen foto’s behoren toe aan BINsystem (Alcochem Steel)  of aan derden van wie BINsystem (Alcochem Steel)  een licentie heeft verkregen.

Niets uit deze site mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van BINsystem (Alcochem Steel).

Inhoudsrechten

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van onze site geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt BINsystem geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt BINsystem geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Copyrights

Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij BINsystem. Dit houdt in dat er niets aan de complete inhoud van onze site mag worden veranderd en dat er niets zonder schriftelijke toestemming van BINsystem uit mag worden gekopieerd.